• pakiet
 • godziny mentoringu
 • wybór mentorów
 • kto może korzystać
 • 1:1 via messenger
 • cena bez promocji
 • cena pakietu
 • gdy opłacone za rok z góry
 • za godzinę
 • Wspieraj mój biznes
 • 10h na miesiąc
 • dowolny mentor
 • dowolna osoba w firmie
 • mentor dostępny
 • 2000 EUR miesięcznie
 • 1400 EUR miesięcznie
 • 3 miesiące gratis
 • 112 EUR
 • Bądź moim mentorem
 • 3h na miesiąc
 • max 2 mentorów
 • jedna osoba
 • 600 EUR miesięcznie
 • 500 EUR miesięcznie
 • 1 miesiąc gratis
 • 154 EUR
 • Spotkajmy się
 • 1h
 • 1 mentor
 • jedna osoba
 • 200 EUR
 • 100 EUR jednorazowo
 • 100 EUR

To place an order select a package you’re interested: Meet me once, Be my regular mentor or Support my business

Z każdego pakietu przeznaczamy 100 EUR dla HospiCare – mobilnej aplikacji wspierającej dziecięce hospicja domowe.

Pakiet ‘Spotkajmy się’ jest dostępny wyłącznie jeden raz dla danej osoby/firmy. W przypadku zainteresowania dalszą współpracą, należy wykupić jeden z dwóch stałych pakietów. 

Wszystkie spotkania odbywają się w publicznie dostępnych saunach, poprzez wideokonferencję lub tradycyjnie w biurze.

Podane ceny są cenami netto, do których dla podmiotów brytyjskich należy doliczyć podatek VAT. Dla podmiotów spoza Wielkiej Brytanii w chwili obecnej nie jest doliczany VAT. Miesięczne pakiety są sprzedawane w ramach umów cyklicznych, nie krótszych niż 2 miesiące, a następnie z 1 miesięcznym wypowiedzeniem dla każdej ze stron. Ceny zmieniają się dynamicznie, zależnie od dostępności mentorów. Warto więc zakupić pakiet wcześniej.

Możesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, klientach i referencjach tutaj. Możesz również umówić się na darmową, testową 15 minutową wideokonferencję z mentorem.